Werk combineren met mantelzorg, het is de normaalste zaak van de wereld! Toch wordt er weinig over gesproken. En daar gaan we met de ‘Werk&Mantelzorg Buzz on tour’ iets aan doen! Want alleen als we dit belangrijke, actuele thema op de werkvloer bespreekbaar maken, kunnen we werk en zorg beter op elkaar afstemmen.

De ‘Werk&Mantelzorg Buzz’ tour door heel Nederland en stopt op 14 maart, 28 maart en 26 juni 2018 in totaal bij zes Buzzhaltes in Amsterdam.

Programma 26 juni 2018

Amsterdam Bijlmer/Arena

vanaf 08.30 uur   Inloop met koffie en iets lekkers. Gesprekken rondom de Buzz.

09.00-10.00u   Rondetafelgesprek in de Buzz met gastheer ING, de gemeente    Amsterdam en meer lokale werkgevers.

10.00 uur    Napraten, ervaringen delen en inspiratie opdoen.

10.30 uur   Op naar de volgende Buzzhalte… Amsterdam Sloterdijk

Bedrijventerrein Sloterdijk

vanaf 12.00 uur  Inloop met koffie en iets lekkers

Verdere invulling programma volgt…

Programma 14 maart 2018

Amsterdam Zuidas,

vanaf 08.00   Inloop met koffie en iets lekkers

Ronde tafelgesprek met ondernemers Zuidas

08.30  Ontvangst door ABN/AMRO en de gemeente Amsterdam.
08.30  Gesprekken met en beantwoorden vragen van werkende mantelzorgers bij de Buzz. Stel je vraag aan professionals van ABN/AMRO en Werk&Mantelzorg.
09.00  Tafelgesprek Mantelzorg, mijn zorg? met werkende mantelzorgers, HR professionals en verschillende werkgevers.
10.00  Ondertekening intentieverklaring 0-meting.
10.30  Einde programma

Ronde tafelgesprek met zorg- en welzijnsorganisaties

vanaf 11.00 uur  Inloop met koffie en iets lekkers

11.00  Gesprekken met en beantwoorden vragen van werkende mantelzorgers bij de Buzz. Stel je vraag aan HR professionals van de gemeente Amsterdam en Werk&Mantelzorg.
12.00  Tafelgesprek Mantelzorg, mijn zorg? met werkende mantelzorgers, HR professionals en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties uit de stad.
13.00  Napraten, ervaringen delen en elkaar inspireren!
13.30  Op naar de volgende Buzzhalte…

 

 

 

Programma 14 december 2017

VU Medisch Centrum, Boelelaan 1117 Amsterdam

vanaf 09.00 uur  Inloop met koffie en iets lekkers

09.30-11.00 uur  Tafelgesprek in de Buzz met mantelzorgers en mantelzorgorganisaties. Kennismaken met het thema en samen aan de slag!

12.00-13.30 uur  Ontvangst medewerkers VUmc voor informatie en gesprekken

12.30 uur  Tafelgesprek in de Buzz met Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisaties over de betekenis voor het eigen personeelsbeleid ten opzichte van een arbeidsmarkt waarop steeds meer mensen werk en mantelzorg combineren.

13.45 uur Einde programma

Hoe meer mensen, hoe meer gesprekken, hoe meer Buzz en hoe groter de kans dat heel NL mantelzorgvriendelijk wordt!

Hoe meer mensen, hoe meer gesprekken, hoe meer buzz!

X